Thư mục: Câu chuyện đời sống xã hội

Câu chuyện hồi ức về Tết Hà Nội của người công chức thời bao cấp ngày xưa.

Bạn đã từng được nghe một người công chức kể về cái Tết thời bao

Những câu chuyện, hình ảnh về ngày Tết thời bao cấp xưa.

Thời bao cấp xưa đã lùi xa hơn 30 năm nhưng với nhiều người sống