Thư mục: Đặt tên hay cho bé con

Tên Lisa có nghĩa là gì, nguồn gốc từ đâu ?

Lisa là một cái tên rất phổ biến ở phương Tây. Tại Việt Nam, chúng